วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เยี่ยมชม "วัดป่าปฐมชัย" ไหว้พระเจดีย์ชัยมงคลฯ

การถือศีลภาวนานับเป็นการออกจากทุกข์ของผู้มีทุกข์ และแสวงหาความดับทุกข์ อีกทางหนึ่งคือผู้แสวงหาความสุขของผู้ใฝ่ในรสพระธรรม เพื่อมุ่งสู่หนทางพระนิพพาน การกระทำเช่นนี้มีมาแต่ยาวนานจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลาถึง 2600 ปีแห่งพุทธกาลจนได้รับการเรียกว่า "พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้พระธรรมขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"ถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยจะอยู่ระหว่างวันวิสาขบูชา ปีพ.ศ.2554 ถึงวันวิสาขบูชา ปีพ.ศ.2555 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พ.ค.2555 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2599 ปีเต็ม

"วัดป่าปฐมชัย" ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ก็จัดให้มีกิจกรรมประจำปีพ.ศ.2555 เรื่อยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. - 1 ม.ค.2556 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฟังธรรม ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สิ้นเดือน วันที่ 25 ก.ค.2555 ทำบุญพ่อแม่ ครูอาจารย์ ปฏิบัติธรรมวันแม่วันที่ 10-12 ส.ค.2555 วันที่ 5-6 ธ.ค.2555 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2555 - 1 ม.ค.2556

ทั้งนี้ ทางวัดได้จัดตั้งกองผ้าป่าและกฐินสามัคคีโดยมีสาธุชนผู้ใจบุญน้อมใจถวายเพื่อนำไปเป็นปัจจัยสร้าง "พระเจดีย์ชัยมงคล ศรีทวารวดี" และศาลาการเปรียญหลังใหม่ทดแทนหลังเก่า ซึ่งขณะนี้ยังขาดปัจจัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

พระอาจารย์นิพนธ์ ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัย กล่าวถึง การจัดสร้างองค์พระเจดีย์ชัยมงคลศรีทวารวดีว่า เพื่อเป็นศาสนสมบัติ ของอุบาสกอุบาสิกา และ ศาสนิกชนผู้ใฝ่รู้ในธรรม ได้เข้ามากราบสักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาโดย หลวงปู่มนัส ปัญญาธโร และ สมเด็จพระพุทธปาพจน์บดี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นอกจากนี้ยังมีพระอัฐิธาตุของ หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ชอบ, หลวงปู่หงส์ทอง ขันตยาคโม, หลวงปู่แว่น ธนปาโล, หลวงตามหาบัว, หลวงปู่มนัส ปัญญาธโร


พร้อมด้วยพระเกศาธาตุ และอัฐิธาตุของ หลวงปู่แหวน, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่สิม, หลวงปู่คำพัน ซึ่งได้รวบรวมไว้ครั้งเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมช่วงปีพ.ศ.2542 รวม 3 ปี 6 เดือน

พระเจดีย์ชัยมงคล ศรีทวารวดี ที่กำลังดำเนินการจัดสร้างครั้งนี้จะเป็นรูปแบบศิลปะทวารวดีของจุลพระประโทณเจดีย์องค์ที่ 1 พระปฐมเจดีย์เป็นองค์ที่ 2 และชัยมงคล ศรีทวารวดี จะเป็นองค์ที่ 3 จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญได้ร่วมบุญร่วมกุศลครั้งใหญ่ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างในครั้งนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัด

สำหรับวัดป่าปฐมชัยแห่งนี้ เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น เย็นสบาย นอกจากจะมีพระพุทธปฐมชัย ปางพระพุทธชินราช ซึ่งได้มาประดิษฐานแล้ว ที่ผ่านมายังมีพิธีหล่อหลวงพ่อทันใจ โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด อาทิ พระสีวลี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระนางเจ้าจามเทวี

ส่วนที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม จะมีจำนวนเพียงพอเฉพาะผู้โทรศัพท์มาแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น
ซึ่งปัจจุบันเป็นเรือนหลังคามุงจาก และกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพื่อรองรับญาติธรรมผู้ใจบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น